Vindkraft är en av de viktigaste förnybara energikällorna i Sverige och har spelat en central roll i landets satsning på att minska utsläppen av växthusgaser och förnya sin energiförsörjning.

Sverige har en lång tradition av vindkraft, med de första anläggningarna som byggdes på 1980-talet. Sedan dess har kapaciteten successivt ökat och idag finns det över 5 000 vindkraftverk i landet. Enligt den svenska regeringen är målet att vindkraften ska utgöra cirka hälften av landets elproduktion innan år 2040.

Vindkraften i Sverige är framförallt koncentrerad till Skåne, Blekinge och Västergötland, men det finns också anläggningar i många andra delar av landet. Flera stora vindkraftparker har byggts ut på havsbotten, vilket har ökat kapaciteten och minskat den utseendemässiga påverkan på områden som vindkraften de facto har.

Visst motstånd

Vindkraften har mött viss motstånd från lokalbefolkningen i vissa delar av landet, men generellt sett är den väl accepterad i Sverige. Det finns även många företag och organisationer som arbetar för att främja utvecklingen av vindkraften i landet.

Sverige har en ambitiös klimatpolitik och vindkraften spelar en central roll i landets satsning på att nå sina mål om minskade utsläpp och ökat användande av förnybar energi.