Category: Klimatsmart teknologi

  • Vindkraften i Sverige

    Vindkraften i Sverige

    Vindkraft är en av de viktigaste förnybara energikällorna i Sverige och har spelat en central roll i landets satsning på att minska utsläppen av växthusgaser och förnya sin energiförsörjning. Sverige har en lång tradition av vindkraft, med de första anläggningarna som byggdes på 1980-talet. Sedan dess har kapaciteten successivt ökat och idag finns det över […]

  • Så fungerar solpaneler

    Så fungerar solpaneler

    Solpaneler är en teknik som används för att omvandla solenergi till elektrisk energi. De består av fotoniska celler som omvandlar solljuset till elektrisk ström genom en process som kallas fotovoltaisk effekt. Solpaneler kan installeras på taket av huset eller på marken nära huset. Ju mer solpaneler du har, desto mer elektrisk energi kan du producera. […]