Extinction Rebellion, även känt som XR, är en global rörelse som har som mål att väcka politiskt och allmänt medvetande om klimatförändringarna och biologisk mångfaldsnedgång. Rörelsen bildades i Storbritannien 2018 av en grupp forskare, läkare och miljöaktivister och har sedan dess spridit sig till flera länder världen över.

Rörelsens historia

XR strävar efter en omfattande politisk omställning för att bekämpa klimatförändringarna och minskningen av biologisk mångfald. De kräver att världens regeringar och företag vidtar omedelbara och drastiska åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser och skydda vår planet.

Rörelsen använder sig av olika metoder för att få uppmärksamhet och påverka beslutsfattare, inklusive offentliga demonstrationer, civil olydnad och direkt aktion. XR har genomfört många större demonstrationer runt om i världen, inklusive en veckolång protest i London i april 2019 som ledde till att flera hundra personer arresterades.

XR har också varit en drivande kraft bakom den globala klimatstrejkrörelsen, där tusentals människor över hela världen har protesterat för att uppmana politiker att agera mot klimatförändringarna.

En uppmärksammad organisation

Rörelsen har mött både kritik och stöd. Vissa har hyllat XR för att de har lyckats få klimatfrågan på agendan och fått många människor att engagera sig i kampen mot klimatförändringarna. Andra har kritiserat dem för att de använder sig av olagliga metoder och för att de kan skapa olägenheter för allmänheten.

En uppmärksammad aktion som XR genomfört var den veckolånga demonstrationen i London i april 2019. Det var en av de största klimatprotesterna som någonsin genomförts i Storbritannien, med tusentals demonstranter som deltog.

Under demonstrationen blockerade XR viktiga trafikleder i centrala London, inklusive Oxford Street, Waterloo Bridge och Marble Arch. De satte upp tält och campade på gatan under en vecka, och uppmanade allmänheten att gå med i deras kravaller och civila olydnad.

Aktionen orsakade stora trafikstörningar och olägenheter för invånarna i London, men XR hävdade att de var tvungna att agera drastiskt för att få politiker och beslutsfattare att lyssna på deras krav på snabba och drastiska åtgärder mot klimatförändringarna.

Under demonstrationen arresterades flera hundra personer, inklusive många äldre och inflytelserika personer som stödde XR. Rörelsen mottog både kritik och stöd för sin aktion, men lyckades ändå få stor uppmärksamhet och påverka hur klimatfrågan diskuteras.

Oavsett åsikter om XR har rörelsen lyckats få stor uppmärksamhet och påverka debatten om klimatförändringarna. De har också inspirerat många människor att engagera sig i klimatfrågan och kämpa för en bättre och hållbar framtid.