Världsnaturfonden, även känd som World Wildlife Fund (WWF), är en internationell organisation som arbetar för att skydda natur och djurliv i hela världen. Organisationen grundades 1961 och har idag kontor och verksamhet i fler än 100 länder.

Världsnaturfonden har som mål att bevara världens biologiska mångfald och säkerställa att människor kan leva i harmoni med naturen. De arbetar med olika projekt runt om i världen, inklusive skyddande av hotade arter, bevarande av regnskogar och bevattningssystem och förvaltning av marina områden.

Organisationen samarbetar med lokala grupper, regeringar och företag för att nå sina mål och har också en stor internationell stödgrupp av medlemmar och givare. Världsnaturfonden är en viktig aktör inom området för hållbar utveckling och har haft stor inverkan på viktiga miljöfrågor världen över.

Både klimat och djur

Världsnaturfonden är också känd för sin verksamhet inom området för djurens välfärd och har tagit stark ställning mot djurplågeri och djurförsök. Organisationen har också en stark närvaro inom området för klimatförändringar och arbetar för att skydda vår planet och säkerställa en hållbar framtid.

Klimatet och frågan om naturens och djurens överlevnad är intimt förknippade med varandra. Det är därför inte särskilt långsökt att beskriva Världsnaturfonden som en klimatorganisation, även om den frågan kommit att ta större plats under de senaste två decennierna.